Cookiebeleid & Disclaimer

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Hieronder vind je de juridische informatie die van toepassing is op deze website.

Cookiebeleid
Gezondezaken.nl gebruikt cookies om te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren. Met behulp van deze cookies kunnen we het gebruik van de website door de bezoekers analyseren. Ook maken cookies het mogelijk voor gebruikers die gelijktijdig ingelogd zijn om op social meda om bepaalde informatie van de website direct te delen met andere gebruikers.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou af te stemmen. Wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van de cookies blijft deze toestemming geldig voor een periode van dertien maanden.

Welke cookies worden gebruikt?

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Google Analytics (analytische cookie)
  • Facebook (tracking cookie)
  • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Social media cookies

U kunt informatie van onze website direct delen via social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Hiervoor zijn een aantal speciale knoppen op de website toegevoegd. De knoppen werken echter alleen als de betreffende social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via het cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de bij deze sociale media ingelogde gebruikers informatie of video’s direct delen.

Raadpleeg de cookieverklaringen van de social media partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over de social media cookies

·       Facebook

·       LinkedIn

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

U kunt er voor kiezen om de cookies handmatig via uw browser te blokkeren. U kunt specifieke cookies en websites blokkeren of alle cookies van alle websites die u bezoekt. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser:

·       Cookie-instellingen Internet Explorer

·       Cookie-instellingen Firefox

·       Cookie-instellingen Chrome

·       Cookie-instellingen Safari

Privacy Statement & disclaimer

Gezonde Zaken (hierna te noemen wij of ons) verleent je hierbij toegang tot deze website en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons. In het bijzonder zijn alle prijzen en voorwaarden op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Gezonde Zaken, Lieneke van Grinsven, is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit, ik (Lieneke van Grinsven) uit.

Als u niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.
zie “klachtenregeling op de website”. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris: www.camcoop.nl